Flex apartman

Cikas+Mimoza
Flex apartman predstavlja kombinaciju više slobodnih apartmana u kojima se boravi u datom periodu.
Tokom trajanja rezervacije se prelazi iz jednog u sledeći slobodan apartman.
Iznos popusta: -20%
Raspoloživi period: 08.09.2019 - 16.09.2019
Minimalno trajanje boravka, dana: 4
Maksimalan broj gostiju: 3

Kombinacija apartmana u ovoj Flex ponudi:

Podnesite zahtev