Opšti uslovi rezervacije i otkaza smještaja

Zvaničan način komunikacije: Osim za slučaj upita za rezervacije poslate direktno sa našeg internet sajta (www.villatenzera.com), sva druga zvanična međusobna komunikacija vezana za rezervacije ili otkaze mora biti u pisanoj formi. Zvaničan jezik komunikacije je crnogorski ili engleski. Kao neformalan oblik komunikacije putem elektronske pošte, a u cilju brže i lakše međusobne komunikacije, uz zvaničan tekst u našim saopštenjima i pošti, može biti pridodat i nezvanični tekst na vašem jeziku, preveden automatskim internet prevodiocem s tim da se samo tekst na zvaničnom jeziku može smatrati relevantnim.

1. Rezervacije

1.1 Pravila

  • Sve cijene smještaja su date za gotovinska plaćanja i ne sadrže u sebi iznos boravišne takse i prijave boravka.
  • Gost na čije ime se vrši rezervacija mora biti odrasla osoba. Lični podaci svih gostiju moraju biti dostavljeni prilikom rezervisanja.
  • Sve rezervacije zahtijevaju nepovratni depozit od 35% od ukupnog iznosa. Rezervacioni upiti ”u zadnji čas” (za period kradi od 14 dana od dana uplate do dana dolaska gosta) mogu dobiti izmjenjenu proceduru rezervacije i/ili uvedan iznos potrebnog depozita.
  • Standardno vrijeme za uplatu rezervacionog depozita iznosi 48 časova od slanja profakture sa instrukcijama za uplatu.
  • Osnovni vid plaćanja je uplatom sredstava na bankovni račun ili gotovinom. U pojedinim slučajevima, gostima se daje mogućnost plaćanja depozita kreditnim karticama (dostavom podataka na svoj rizik) i putem PayPal, WU, RIA ili drugo obostrano prihvatljivo uz prethodni dogovor.
  • Nezavisno od načina kojim se vrši plaćanje, sve bankarske provizije za prijenos sredstava plaća pošiljalac.
  • Preostali iznos za rezervisani smještaj, gost plaća uplatom na dati bankovni račun najkasnije 14 dana pre početka korišćenja rezervisanog smještaja ili zajedno sa boravišnom taksom, prijavom boravka i ostalim naknadnim troškovima gotovinski po dolasku.
  • Registracija pri dolasku je od 14:00 časova, a odjava do 11:00 časova

1.2 Postupak rezervacije

Rezervacioni upit: Kao što je objašnjeno na našem sajtu, kontakt sa nama za rezervacioni upit može biti elektronskom poštom, telefonom, faksom ili direktno preko našeg internet sajta. Osnovni način podnošenja rezervacionog upita je upotrebom našeg internet sajta nakon provjere raspoloživosti smještaja.

Raspoloživost smještaja i dodatne informacije: Sva prikazivanja ponuđenih kapaciteta i odgovori na upite na našem sajtu predstavljaju standardnu ponudu obuhvaćenu objavljenim cjenovnikom. Popuste, dodatne i posebne troškove i sve drugo što nije prijedmet standardne ponude a može imati uticaja na osnovnu cijenu, ukoliko su primjenjivi za dati slučaj, biće posebno iskazani u slijedećem koraku rezervacionog postupka. Nakon prijema upita, ukoliko u tom trenutku i dalje postoji raspoloživost traženog smještaja, mi ćemo odgovoriti sa dodatnom informacijom vezanom za cijene, ostale troškove i postupak plaćanja, što zavisi od konkretnog slučaja.

Neophodna potvrda rezervacionog zahtijeva: Za nastavak postupka rezervacije (nakon prijema dodatnih informacija od nas na prvobitni upit), gost na kojeg se vodi rezervacija mora da potvrdi rezervacioni zahtijev (pri čemu se saglašava i sa dopunskim informacijama i uslovima rezervacije) i da dostavi dodatne podatke o svim gostima u slučaju da to nije prvobitno urađeno (na pr.: puno ime i prezime, pol, datum rodjenja, kontaktne informacije…).

Uplata rezervacionog depozita: Ako po prijemu potvrde rezervacionog zahtijeva i dalje nema promene u raspoloživosti traženog smještaja, poslaćemo predračun za uplatu rezervacionog depozita. Ovaj predračun ima određeni rok za plaćanje (standardni rok važnosti je 48 sati od njegovog slanja elektonskom poštom) i u tom vremenu traženi smještaj će biti na čekanju za uplatu (privrijemenim povlačenjem iz ponude drugim potencijalnim gostima) pri čemu se onemogućavaju višestruke rezervacije.

Potvrda rezervacije: Po prijemu rezervacionog depozita slijedi obavještenje pošiljaocu o primljenom iznosu i zaključenju rezervacije. Formalnu rezervacionu potvrdu (onima koji imaju potrebu za dokazom obezbjeđenog smještaja) možemo izdati ukoliko su dostavljene dodatne informacije gostiju: državljanstvo, broj putnog dokumenta (pasoša ili lične karte) i ostalo u zavisnosti od slučaja.

2. Otkaz rezervacije

2.1 Gost koji želi da otkaže korišćenje ved rezervisanog smještaja, može pismeno da zatraži od Ville Tenžera da se rezervacija prenese na drugo lice od njega upućeno (izvrši zamena gostiju) pod istim uslovima i istim pravilima za apartmanski smještaj. Takav zahtijev neće biti bezrazložno odbijen ako je primljen bar 15 dana pre početka korišćenja rezervisanog smještaja, pri čemu će Potvrda rezervacije biti izdata novim gostima.

2.2 Gostu koji želi da poništi rezervaciju u cijelosti i takav zahtjev pismeno uputi najmanje 15 dana prije početka korišćenja smještaja, Villa Tenžera de probati ponovo da izda smještaj pod istim uslovima pod kojima je ovaj smještaj bio rezervisan. U slučaju da se to desi, prvobitna rezervacija biće poništena i biće izdat vaučer u vrijednosti od do tada uplaćenog iznosa umanjenog za 50,00 Eura (administrativni trošak za ponovno izdavanja smještaja), koji gost može iskoristiti prilikom neke druge rezervacije smještaja u naredne 2 godine. Alternativno, na zahtijev gosta, može se refundirati iznos naveden u vaučeru dodatno umanjen za proviziju transfera novca na bankovni račun gosta koji je prvobitno uplatio rezervacioni depozit. U slučaju nemogućnosti izdavanja predmetnog smještaja ponovno pod istim uslovima, rezervacioni depozit de biti iskorišćen za pokrivanje razlike u cijeni, delimično ili u cijelosti, zavisno od slučaja.

2.3 U slučaju dogadjaja koji su mogli dovesti do toga da gost ne može preuzeti rezervisani apartman na korišćenje, Villa Tenžera će gostu ponuditi alternatih za objekat ivni smještaj istog kvaliteta ili refundovati primljena novčana sredstva u vezi rezervacije predmetnog apartmana. Villa Tenžera neće biti odgovorna za drugu štetu koju bi gost potraživao na ime gore navedenih dogadjaja.

2.4. U slučaju više sile (rat, prirodne katastrofe, epidemije i sl.), proglašenja privremenih vanrednih mera i dogadjaja koji bi doveli do obustave poslovanja u periodu kada gost ima rezervisan smeštaj i usled kojih gost ne može da preuzme ili Villa Tenžera ne može da pruži rezervisani smeštaj na korišćenje, rezervacija se odlaže i dogovorno premešta za drugi period nakon prestanka ovih okolnosti. Alternativno, na zahtijev gosta i po mogućnosti, može se refundirati uplaćeni iznos u razumnom roku nakon prestanka ovih okolnosti i normalizacije poslovanja Ville Tenžera. Provizije transfera novca se uračunavaju u refundovani iznos.