Pitanja i odgovori

Smještaj i cijene

Sta je uključeno u cijenu smjestaja?

Cijenom je obuhvaćen namešten i oprijemljen smještaj, upotrijeba stuje i vode, internet (bežična i LAN veza) kablobska/satelitska Tv i čišćenje sa zamenom posteljine i peškira (po ustaljenoj dinamici) za dozvoljeni broj gostiju po smještaju. Upotrijeba otvorenog bazena u sezoni je besplatna u za to predvidjenom radnom vrijemenu. Boravišne takse i prijave boravka gostiju nisu uključene u cijenu i plaćaju se u gotovini po dolasku gostiju.

Iznos boravišne takse i prijave boravka?

Pravila i visinu boravišnu takse odrijedjuju gradske vlasti i dnevni iznos koji se plaća po osobi pri dolasku gosta može biti izmijenjen od trenutka rezervacije do dolaska gosta. Prijava boravka je obavezna za sve goste koji borave na teritoriji Crne Gore; prilikom registracije pristiglih gostiju, izvršićemo i elektronsku prijavu boravka gotiju uz jednokratnu nadoknadu. Prilikom rezervacije smještaja gosti će biti obaviješteni o visini boravišne takse i prijave boravka.

U kom slučaju je moguće dodati pomoćni ležaj?

Maksimalan broj ljudi posebno za svaki apartman naveden je na njegovoj stranici našeg sajta. Tamo gdje je to moguće, jedna osoba može biti smještena na dodatni pomoćni ležaj u okviru dnevnog boravka, a za djecu do 3 godine starosti dodavanjem dječjeg kreveta. U poglavlju posvećenom djeci možete dobiti više detalja u vezi sa korišćenjem dječjeg kreveta.

Da li imate pravila za (ne)pušače?

Pušenje nije dozvoljeno u apartmanima/sobama i drugim zatvorenim prostorijama. Ako ste pušač, možete pušiti na terasama, balkonima i u drugim prostorima vile gde je to dozvoljeno.

Djeca

Da li djeca imaju besplatan boravak?

Bebe sa putovnim prenosivim kolijevkama i djeca do 3 godine starosti koja dijele krevet sa roditeljima mogu boraviti u smještaju besplatno. Prilikom podnošenja rezervacionog zahteva ovo mora biti posebno navedeno (u slučaju da se traži da više od jednog djeteta spava sa roditeljima, takav zahtev mora biti i odobren pre zaključenja rezervacije).

Da li imate na raspolaganju dječji krevetac i/ili hranilicu za bebe?

Na raspolaganju imamo odredjeni broj dječjih kreveta i hranilica. U slučaju da vaš apartman/soba ima prostora da primi ovaj dodatni namještaj (u opisu svakog apartmana je navedeno da li postoje takve mogućnosti) vaš smještaj se može oprijemiti u tom smislu pod uslovom da nisu svi zauzeti, tj. da ima raspoloživih u tom momentu. U slučaju da broj osoba (odraslih i djece billo kog uzrasta) nije veći od maksimalno propisanih za vaš smještaj, dječji krevet (za djete do 3 godine starosti) se ne naplaćuje. U slučaju da je dječji krevet dodatak na postojeći maksimalni broj osoba (ležaja) za vaš smještaj, plaća se nadoknada po danu korišćenja. Vaš upit u tom smislu treba biti upućen još pri podnošenju rezervacionog zahteva uz postupak za utvrđivanje raspoloživosti smještaja.

Prevoz

Da li imate vaš transfer od/do aerodroma?

Našim gostima se pruža mogućnost da rezervišu naš transfer od ili do aerodroma. Tokom procesa rezervacije smještaja, možete da zatražite od nas iznos nadoknade koja važi u tom trenutku za traženu vrstu usluge. Gostima koji imaju boravak u ljetnjim mjesecima savetujemo da rezervaciju transfera izvrše što ranije, zbog velikog interesovanja pojedini dani u nedjelji se bukiraju vrlo brzo.

Šta se dešava sa već rezervisanim transferom u slučaju izmjene reda letenja?

Za već rezervisanu našu uslugu transfera, moramo biti obaviješteni na vrijeme da je došlo do promene reda letenja kako bi mogli da probamo da izmijenimo već zakazano vrijeme transfera. U slučaju nepredviđenog dužeg kašnjenja ili odlaganja polijetanja vašeg dolaznog lijeta, od vas moramo dobiti obaviještenje najmanje 3 časa pre predviđenog vrijemena slijetanja vašeg prvobitno zakazanog transfera – kako bi se otkazao rezervisani transfer. Po dobijanja obaviještenja od vas o novom vremenu polijetanja odnosno slijetanja, mi ćemo vas obavijestiti u najkraćem roku da li je moguće pomeriti vaš transfer na novo vrijeme ili ćemo prijedložiti alternativni prevoz sa aerodroma.

Planiramo da dođemo vlastitim prevozom, gde možemo da parkiramo automobil?

U ovom momentu, osim za vlastita vozila, nemamo mogućnost dodatnog parkinga na našim površinama. Vaš automobil možete parkirati na obližnjim parking mjestima u glavnoj ulici gde se mogu kupiti dnevne karte (za sve dane odjednom) za cijeli period vašeg planiranog boravka.

Rezervacije

Kako izvršiti rezervaciju smještaja?

Vaš rezervacioni upit možete poslati pomoću kontakt forme na našem sajtu, ili na drugi alternativan način – kao što je opisano na strani “Rezervacije”. Prije podnošenja upita trebalo bi da se upoznate sa “Opštim uslovima rezervacija i otkaza smještaja” na našem sajtu i dostupnosti apartmana u željenom periodu.

Na koji način se može platiti potrebni rezervacioni depozit?

Standardni način plaćanja je uplatom na bankovni račun naveden na našoj profakturi koja se šalje nakon prihvatanja rezervacionog zahtjeva. Plaćanja kreditnim karticama nijesu podržana internetom. Gosti koji imaju mogućnost plaćanja putem PayPal-a i koji su već registrovani sa već odradjenom verifikacijom ličnih podataka (zbog moguće duže procedure od strane PayPal-a, vaš rezervacioni zahtjev bez uplate u zadatom roku može biti poništen) mogu i na taj način izvršiti plaćanje s tim što će PayPal provizija biti dodata na ukupan iznos. Kako su sve naše cijene date za gotovinska plaćanja, napominjemo da sva plaćanja kod kojih se obračunava provizija (bilo kao zasebna stavka kod slanja ili odbijanjem od prijema sredstava), proviziju plaća gost, odnosno lice koje vrši uplatu.

Da li se može dobiti zvanična potvrda izvršene rezervacije?

Uobičajeni postupak je da se rezervacije potvrde u pisanom obliku, preduslov je da nam dostavite po potrebi i dodatne podatke o svim gostima za rezervisani smještaj (za goste iz inostranstva, podatke iz pasoša ili lične karte koje će gosti nositi sa sobom). Potrebno je da našu potvrdu rezervacije smještaja gosti donesu sa sobom.

Koliko je tačna informacija dobijena sa sajta da je traženi smještaj zauzet? Da li treba isti zahtev ponoviti elektronskom poštom?

Ako je traženi smještaj zauzet, informacija sa sajta će uvek biti tačna. Preporučujemo da ne šaljete identičan zahtev elektonskom poštom, već ukoliko imate mogućnosti za alternativne datume i/ili smještaj, da nam pošaljete vaše prihvatljive alternative i ukoliko postoje druge mogućnosti mi ćemo vam ih predložiti.

Zašto sam naknadno dobio negativan odgovor elektronskom poštom ako je moj upit sa sajta prosledjen nakon što je proverom zauzetosti prikazano da je smještaj slobodan?

Postoji nekoliko slučajeva kad je moguće dobiti takav odgovor. Najčešće može biti slučaj kada postoji više upita dobijenih istovremeno, moguće je da se pojedini upiti već obradjuju i tada ćete biti obavješteni da je traženi smještaj privrijemeno povučen iz ponude dok se ne obrade prethodni upiti. Osim prioriteta po redosledu prijema zahtjeva, u sezoni prednost imaju rezervacioni upiti na period od po nedjelju dana i dodatno upiti sa dolaskom i odlaskom gostiju na „preferirani dan“ (što je objavljeno na strani sajta sa cjenovnikom). Takodje, negativan odgovor se može dobiti u slučaju da još nije ažuriran sajt za upravo primljenu uplatu po rezervaciji koja je od ranije u potupku.